انجمن های علمی دانشکده

 • انجمن علمی ریاضی    Telegram.me/math_umz
 • انجمن علمی آمار         www.umzsas.blagfa     
 • انجمن علمی علوم کامپیوتر
 • انجمن علمی رباتیک

 

اسامی اساتید مشاور انجمهای علمی  :

(1395/08/28)

انجمن علمی ریاضی آقای دکتر افشین بابائی
انجمن علمی آمار آقای دکتر مهران نقی زاده قمی
انجمن علمی علوم کامپیوتر آقای دکتر عزیزاله ولی نژاد
انجمن علمی رباتیک آقای دکتر رضا ندیمی

 

 

نگاهي به اهداف و كاركردها و وظايف انجمن هاي علمي دانشجويي

به منظور حمايت، تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه هاي كشور، تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي فعاليت هاي جمعي علمي، همچنين بهره گيري از توانمندي و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمي و نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري انجمن هاي علمي دانشجويي حوزه هاي مختلف دانش با حمايت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور طبق مفاد آيين نامه انجمن هاي علمي و دانشجويي دانشگاههاي كشور به فعاليت مي پردازند.


اهداف تشكيل و فعاليت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي انجمن هاي علمي عبارتند از:

 1. ايجاد زمينه هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي دانشجويان، دانش آموختگان و بهره گيري از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه
 2. افزايش مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت هاي علمي جمعي و نهادينه ساختن اين فعاليت ها
 3. حمايت از فعاليت هاي علمي دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در امر آموزش و پژوهش
 4. تحكيم پيوندهاي نظام آموزش هاي مختلف جامعه
 5. تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهره گيري از توان علمي اعضاي هيأت علمي

فعاليت هاي علمي عبارتند از:

 1. نقد علمي، مناظره، هم انديشي و نشست هاي تخصصي
 2. مطالعات و پژوهش هاي علمي
 3. نشر و ترويج يافته هاي علمي
 4. فعاليت هاي كمك آموزشي

مصاديق و عرصه هاي فعاليت انجمن‌هاي علمي عبارتند از:

 1. برگزاري دوره‌هاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل كارگاههاي تخصصي
 2. برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره ها، كنفرانس ها و مسابقات علمي (داخلي و خارجي)
 3. توليد و انتشار نشريه علمي، كتاب و نشريات الكترونيكي، نرم افزارهاي رايانه اي و فيلم هاي علمي آموزشي
 4. برنامه ريزي و اجراي بازديد هاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فناوري
 5. اطلاع رساني در خصوص كليه فعاليت هاي مرتبط با اهداف انجمن
 6. خلاقيت حمايت و تشويق مادي و معنوي از ابتكارات، هاي علمي، فعالي تهاي پژوهشي و اختراعات دانشجويان


بسیج دانشجویی
در يك دسته بندي كلي از فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان بسيجي در طول سالهاي گذشته مي­توان وظايف دانشجوي بسيجي را در 6 دسته منظم كرد:

 1. وظيفه دانشجوي بسيجي نسبت به خودش
 2. وظيفه دانشجوي بسيجي نسبت به دانشگاه و دانشجويان
 3. وظيفه دانشجوي بسيجي نسبت به جامعه و مردم
 4. وظيفه دانشجوي بسيجي نسبت به دولت و نظام اسلامي
 5. وظيفه دانشجوي بسيجي در قبال جهان و جهان اسلام