1. فرم درخواست دانشجو در خصوص عدم انتخاب واحد

2. گواهی پژوهشی

3. گواهی پزشکی

4. فرم موارد خاص

5.  فرم پروپوزال دکتری

 

 

-  شيوه نامه‌ي اجرايي آيين نامه‌ي دوره‌ي دكتراي آموزشي- پژوهشي دانشگاه مازندران ( سال تحصیلی 89 وبعد از آن )  - دستورالعمل ارزيابي جامع دانشجويان دوره‌ي دكترا (Ph.D) به انضمام << کاربرگ كتبي و شفاهي ارزیابی جامع » و «صورتجلسه ی ارزيابي جامع >> - (فایل word) 


فرم ارزيابي رساله (دفاع از رساله‌ي) و فرم ارزشگذاري (نظرات و پيشنهادات اصلاحي) رساله‌ي      دوره دكترا - (فایل word) 

  

-  
آیین نامه نگارش پایان نامه های دکترا 


      - طرح پیشنهادی رساله دوره دکتری رشته های غیر علوم انسانی (شامل دانشکده های علوم پایه، شیمی، علوم ریاضی، فنی و مهندسی، دامپزشکی)   -    دستورالعمل جهت نوشتن منابع و ماخذ مربوط به ضمائم طرح پیشنهادی رساله دوره دکتری 


گزارش وضعيت تحصيلي دکتری از تاریخ شروع به تحصیل(جدید)

 

 

 

 

 

 


http://math.umz.ac.ir/uploads/42_316_50_phd.doc