برای دریافت فایل ها روی آن ها کلیک کنید.

   دانلود : آيين_نامه_جديد_دكتري_آموزشي_-_پژوهشي_و_پژوهشي.pdf         حجم فایل 176 KB


   دانلود : شیوه_نامه_تشویق_نویسندگان_مقالات_منتشر_شده_در_نشریات_معتبر_بین_المللی_و_داخلی.pdf   حجم فایل 165 KB


   دانلود : آیين‌نامه__اجرايي_پايان‌نامه‌ها.doc                                   حجم فایل 48 KB   دانلود : آيين_نامه_تجليل_از_پ‍ژوهشگران_برتر.rar                           حجم فایل 2588 KB   دانلود : آيين_نامه_حمايت_از_پايان_نامه_هاي_ارشد_ودكتري_و_مقالات_پژوهشي_و_ISI_صندوق_توسعه_ملي.  حجم فایل 1503 KBrar                                                                                


   دانلود : آيين_نامه_فرصت_مطالعاتي.rar                                     حجم فایل 3132 KB