گرنت

        آیین نامه گرنت

 

برای دریافت فایل پی دی اف لطفا روی فایل مربوطه کلیک کنید

   دانلود : فرم_پروپوزال_دوره_دکتری.doc                                حجم فایل 148 KB
   دانلود : فرم_پروپوزال_دوره_کارشناسی_ارشد.docx                      حجم فایل 34 KB
   دانلود : فرم_های_طرح_های_پژوهشی.rar                              حجم فایل 456 KB
   دانلود : فرم_محاسبه_اعتبار_ويژه_پژوهشي_(Grant).doc               حجم فایل 96 KB
   دانلود : قرارداد_هزینه_پرسنلی-گرنت.pdf                               حجم فایل 51 KB
   دانلود : قرارداد_هزینه_پرسنلی-گرنت.doc                              حجم فایل 26 KB
   دانلود : نمونه_کاربرگ_طرحنامه_اجمالي.doc                            حجم فایل 84 KB
   دانلود : فرم_های_همایش.docx                                        حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم__پيشنهاد_تاليف_و_ترجمه.doc                               حجم فایل 46 KB
   دانلود : فرم_حراست_برای_متقاضیان_سفر_به_خارج_از_کشور.pdf         حجم فایل 321 KB
   دانلود : گزارش_علمي_كنفرانس_خارج.pdf                               حجم فایل 340 KB
   دانلود : گزارش_علمي_كنفرانس_خارج.doc                                حجم فایل 52 KB
   دانلود : پرسشنامه__شركت_در_كنفرانس_خارج.pdf                        حجم فایل 119 KB
   دانلود : پرسشنامه__شركت_در_كنفرانس_خارج.doc                         حجم فایل 42 KB
   دانلود : فرم_برگزاري_کارگاه_آموزشی_(1).pdf                         حجم فایل 160 KB

   دانلود : فرم_تشویق_مقالات.pdf

     گواهی تحویل و مصرف