اخبار > طرح روی جلد پایان نامه و رساله

اطلاعیه ها
آخرین اخبار


  چاپ        ارسال به دوست

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان

طرح روی جلد پایان نامه و رساله

بـا سـلام، احترامــًا بـه اســتحضار می رسانــد، معــاونت پژوهشــی دانشــگاه مازنــدران در نظر دارد طی فراخــوانی اقــدام بـه انتخاب طرح و رنگ مناسب روي جلد براي پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري نماید. لذا از کلیه اعضاي هیات علمی و دانشـجویان دانشـگاه مازنـدران درخواست می گردد طرح مورد نظر خود را بـا توجه به شـرایط زیر تهیه نموده و به معـاونت پژوهشـی دانشـگاه مازنـدران ارسال دارنـد. به سه طرح برگزیده جوایزي نفیس اهداخواهد شد. لازم به ذکر است طرح مورد نظر در قالب طرح گرافیکی مینیمال (Minimal ) و با لحاظ کردن موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

نماد سـردر دانشـگاه مازندران، نمادهاي اسـتانی یا منطقه اي مرتبط با دانشگاه مازندران، نماد قدمت و اصالت دانشگاه مازندران، نمادي ازپایان نامه ها.

لطفا طرح هاي مورد نظر به نشانی الکترونیکی زیر ارسال گردد:

reasearch@umz.ac.ir دانلود فايل : طرح_روی_جلد_پایان_نامه.pdf ( 123KB )


٠٩:٢٩ - 1400/08/08    /    شماره : ٣٠٣٤٨    /    تعداد نمایش : ٣٤خروج