برای مشاهده اخبار اختصاصی هر بخش روی عنوان آن کلیک بفرمایید.

 

دانشگاه مازندرانمرکز فناوری اطلاعاتمعاونت توسعه و پشتیبانی
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشی و فن آوری
معاونت دانشجوییمرکز رشد، کارآفرینی و ارتباط با صنعتدفتر همکاریهای علمی بین المللی
روابط عمومیکتابخانه مرکزی و مرکز اسنادمرکز آپا
مدیریت سبزمرکز آموزشهای آزاد و الکترونیکیمرکز پردازش سریع
آموزش و اشتغال زنانمرکز ابر ساختار های جبریآزمایشگاه مرکزی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
نانو و بیوتکنولوژیاداره رفاه کارکنان دانشگاه مازندران
انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندرانرسانه های مجازی و مکتوباتاق فکر استان مازندران
مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزرباغ گیاه شناسی دانشگاه مازندراندبیرخانه دائمی گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه مازندرانمدیریت تربیت بدنی دانشگاهدفتر نظارت و ارزیابی
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وریبسیج کارکنانبسیج اساتید
دفتر حقوقی دانشگاه مازندرانشورای صنفی اساتید دانشگاه مازندرانشورای صنفی کارکنان دانشگاه مازندران
 تجمیع کننده محتوا
 

 

 

دانشکده ها

دانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشکده شیمیدانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده فنی و مهندسیدانشکده علوم ریاضیدانشکده علوم پایه
دانشکده علوم ورزشیدانشکده علوم اقتصادی و اداریدانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریدانشکده هنر و معماری


 

 

 

University 's news

Vice-president for Cultural AffairsVice-president for Financial and Administrative AffairsUniversity of Mazandaran

Vice-president for Research & Technology

Vice-president for Student AffairsOISC
E-Learning & Virtual Learning CenterIT CenterPublic Relationa
Enterpreneurship & RelationSupporting Early-Stage EnterprneurshipNano Bio Technology
Central LibraryHyperstructures Algebraic CenterUMZ Conferences
Nahad Umz
  
   

 

 

 

 

 

 

Facultys

Faculty of Theological Science
Faculty of Mathematical ScienceFaculty of Chemistry
Faculty of Economics and Administrative SciencesFaculty of Humanities and Social SciencesFaculty of Basic Sciences
Faculty of Marine and Oceanic Scinces
Faculty of Engineering and TechnologyFaculty of Arts and Architecture
Faculty of Cultral Heritage, Handicrafts and TourismFaculty of Law and Political Sciences 
Faculty of Physical Education and Sports Science  

 

 

 

 

مکتب المازندران

 

مکتب التعاون العلمی و الدولی فی جامع مازندرانaccess deny
access deny
access deny