علوم کامپیوتر

اطلاعیه ها
آخرین اخبار
رضا ندیمی

جناب آقای دکتر رضا ندیمی

 

مدیر گروه علوم کامپیوتر

 
Email:
nadimi@umz.ac.ir