اطلاعیه ها
آخرین اخبار

جناب آقای دکتر رضا ندیمی

دانشکده علوم ریاضی

مدیر گروه علوم کامپیوتردانشگاه مازندران


http://rms.umz.ac.ir/~nadimi/