کانون فرهنگی

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

* خانم فاطمه دهقانی - دانشجوی رشته فیزیک هسته ای - دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه

 

 

 دبیر کانون ( کانون هلال احمر ) : خانم فائزه سجادی - دانشکده اقتصاد (مدیریت صنعتی)

 

اعضای شوراء :


 - فاطمه یزدانی                 دانشکده اقتصاد - مدیریت جهانگردی


- محمدحسین صدیقی         دانشکده ی علوم ریاضی


- فاطمه رمضانی                دانشکده اقتصاد - مدیریت صنعتی


- معصومه کثیری                دانشکده علوم پایه - زیست شناسی گیاهی


- سید علی قریشی           دانشکده علوم ریاضی