کانون هلال احمر   - دبیر کانون : خانم فائزه سجادی

 

خانم فاطمه دهقانی - دانشجوی رشته فیزیک هسته ای دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه