شماره تلفن های داخلی دانشکده

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

ایمیل : Mathematics@umz.ac.ir
 
 
تلفن : 35302430-011
 دورنگار: 35302432-011 
 آدرس : بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم ریاضی  - کدپستی 95447-47416


شماره تلفن های داخلی و مستقیم_دانشکده علوم رياضي(فایلPDF)