اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

فرم  ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران - 1395(فرمت pdf)  (فرمت doc)

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 مصوبات و آیین نامه ها

 

   دستورالعمل اجرایی آیین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران - 1395(فرمت pdf)