اطلاعیه ها
آخرین اخبار

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تصویر

1

نعمت طلایی

 

 مدیر امور اداری

تلفن تماس: 35302415
2

شاهرخ کاردگر

 

مسئول دفتر
حوزه ریاست ، معاونت آموزشی و پژوهشی

تلفن تماس: 35302430
فکس: 35302432

3

محسن قلی زاده

 

 کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی

تلفن تماس: 35302414


 


 

4

 

فاطمه صغری قلی یان   امیری

 کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه آمار  و علوم کامپیوتر

تلفن تماس: 35302409

 

 

 

 

5

حسن رمضان نیا

  کارشناس آموزش

رشته ی: آمار

تلفن تماس:35302409

6

سید روح الله حسین پور

 بایگانی ، اموال ، تشکیل کلاس و روابط عمومی

تلفن تماس: 353024137

فرزاد گردان

کارشناس امور دانشجویی

تلفن تماس : 35302413

 

8

معصومه صادقی

 

کارشناس پژوهشی و فرهنگی

تلفن تماس : 35302416

 

9

مریم حمیدی رهبر

 

کارشناس گروه های ریاضی،  علوم کامپیوتر

تلفن تماس : 35302417

 


 
  امیررضا رعاضی طبری

      مسئول دفتر گروه

  تلفن تماس: 35302460

   

 

 

خدمات

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تصویر

1

رمضانعلی ابراهیم نژاد

 ساختمان اداری

تلفن تماس:35302430


2


قربان محسن نیا

 

 ساختمان اداری

تلفن تماس:353024303


4