کارکنان

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تصویر

1

نعمت طلایی

 

 مدیر امور اداری

تلفن تماس: 35302415

 2

شاهرخ کاردگر

 

 

مسئول دفتر
حوزه ریاست ، معاونت آموزشی و پژوهشی

تلفن تماس: 35302430
فکس: 35302432

3

محسن قلی زاده

 

 کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی

تلفن تماس: 35302414 

 

 

4

 

فاطمه صغری قلی یان   امیری

 کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه آمار  و علوم کامپیوتر

تلفن تماس: 35305177

 

 

 

 

5

حسن رمضان نیا

  کارشناس آموزش

رشته ی: آمار

تلفن تماس:353024097

فرزاد گردان

کارشناس امور دانشجویی

تلفن تماس : 35302417

 

8

معصومه صادقی

 

کارشناس پژوهشی و فرهنگی

تلفن تماس : 35302417

 

  امیررضا رعاضی       طبری

      مسئول دفتر گروه

     تلفن تماس: 35302460

      

   

 

 

خدمات

 

1

رمضانعلی ابراهیم نژاد

ساختمان اداری

تلفن تماس:35302430


 

2


قربان محسن نیا

 

 ساختمان اداری

تلفن تماس:35302430