امور اعضای هیات علمی

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

      

 

برای دریافت فایل پی دی اف لطفا روی فایل مربوطه کلیک کنید

           گرنت 
   دانلود : فرم_های_طرح_های_پژوهشی.rar                              حجم فایل 456 KB
   دانلود : قرارداد_هزینه_پرسنلی-گرنت.pdf                               حجم فایل 51 KB
   دانلود : قرارداد_هزینه_پرسنلی-گرنت.doc                              حجم فایل 26 KB
   دانلود : فرم_های_همایش.docx                                        حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم__پيشنهاد_تاليف_و_ترجمه.doc                               حجم فایل 46 KB
   دانلود : فرم_حراست_برای_متقاضیان_سفر_به_خارج_از_کشور.pdf         حجم فایل 321 KB
   دانلود : گزارش_علمي_كنفرانس_خارج.pdf                               حجم فایل 340 KB
   دانلود : گزارش_علمي_كنفرانس_خارج.doc                                حجم فایل 52 KB
     دانلود : پرسشنامه__شركت_در_كنفرانس_خارج.pdf                        حجم فایل 119 KB
     دانلود : پرسشنامه__شركت_در_كنفرانس_خارج.doc                         حجم فایل 42 KB
     دانلود : فرم_برگزاري_کارگاه_آموزشی_(1).pdf                         حجم فایل 160 KB
    دانلود: صورتجلسه ارایه طرح پسا دکتری
      فرم قرارداد پژوهشی - پژوهشگر پسا دکتری
     آیین نامه قطب های علمی
      گواهی تحویل و مصرف کالا

    *** برنامه جامع تحقیقات ***    

    *** صفحه معاونت پژوهشی دانشگاه ***

 

 

   دانلود : آيين_نامه_گرنت_-_نهايي__99-8-5.pdf           حجم فایل 214 KB
   دانلود : دستورالعمل_نحوه_بررسی_تخلفات_پژوهشی.pdf           حجم فایل 3845 KB