منابع پژوهشی

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 

طبقه بندی JEL

پرتابل دریافت مقالات علمی

دایره المعارف اقتصادی

بانک اطلاعات نشریات کشور

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران
پایگاه پایان نامه های لاتین تمام متن رایگان

پایگاه های اطلاعاتی با دسترسی آزاد

سازمان توسعه تجارت ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی ایران

مرکز آمار ایران

بانک جهانی

صندوق بین المللی پول

مرکز تجارت بین الملل

سازمان تجارت جهانی

کنفرانس های مهم دنیا

بانک های مرکزی دنیا

سایت حقوق (مجد)
صندوق جهانی پول
بانک جهانی
بانک اطلاعاتی از لغات تجاری و اقتصادی
لغات مورد استفاده در تجارت
تجارت مدرن جهان
تجارت بین المللی ایران
سایت تجاری دنیای ایران
اطلاعات بازار ایران
سازمان خصوصی سازی ایران
مرکز اطلاعات تجاری خاورمیانه
بورس اوراق بهادار
مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه

Information Of Economics (Incomics)

ESTAT - CANSIM بانک اطلاعاتی

Penn World Tables بانک اطلاعاتی

Working Papers Data Base (IDEAS)

Economic Research Network (ERN)

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
نقشه جامع علمی کشور