اطلاعیه ها
آخرین اخبار

دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت فرم های مربوطه روی نام آنها کلیک نمایند

وام های قابل دریافت برای دانشجویان روزانه (نوبت اول)

وام تحصیلی: در مقطع کارشناسی تا 8 ترم، در مقطع کارشناسی ارشد تا 4 ترم و در مقطع دکتری تا 8 ترم تعلق می گیرد.
مدارک مورد نیاز :

1.       تعهد محضری با ضامن کارمند

2.       دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو

3.       دریافت و تکمیل فرم درخواست وام

4.       وام ضروری مقطع کارشناسی: (فقط یکبار) به دانشجویان درترم پنجم باشرط معدل تعلق می گیرد.
وام ضروری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری: (فقط یکبار) به دانشجویان درترم سوم با شرط معدل تعلق می گیرد.
مدارک مورد نیاز :

5.       تعهد محضری با ضامن کارمند

6.       کپی کارت ملی و شناسنامه

7.       دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو

8.       دریافت و تکمیل فرم درخواست وام

وام ضروری خرید کتاب: (فقط یکبار) به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تعلق می گیرد.
مدارک موردنیاز :

1.       تعهد محضری با ضامن کارمند

2.       کپی کارت ملی و شناسنامه

3.       دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو

4.       دریافت و تکمیل فرم درخواست وام

وام مسکن برای دانشجویان مجرد و متاهل: در صورت ساکن نبودن در خوابگاه های دانشگاه در هر ترم قابل دریافت می باشد.
مدارک مورد نیاز:

1.       تعهد محضری با ضامن کارمند

2.       دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو

3.       دریافت و تکمیل فرم درخواست وام

4.       کپی کارت ملی و شناسنامه

5.       اجاره نامه به نام دانشجو و در محدوده استان مازندران باشد.

وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متاهل: در صورت ساکن نبودن در خوابگاه های دانشگاه (فقط یکبار) در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تاسقف 45/000/000 ریال و در مقطع کارشناسی تاسقف 30/000/000 ریال درصورت اعتبار پرداخت خواهد شد. مبلغ این وام بعد از فارغ التحصیلی نقداً بازپس گرفته خواهد شد.
مدارک مورد نیاز:

1.       تعهد محضری با ضامن کارمند

2.       دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو

3.       دریافت و تکمیل فرم درخواست وام

4.       کپی کارت ملی و شناسنامه زوجین

5.       کپی چهار صفحه اول سند ازدواج

6.       اجاره نامه به نام دانشجو و در محدوده استان مازندران باشد.

توجه: به دانشجویان شاغل به کار که مستلزم دریافت اجرت می باشد (به استثنای کار دانشجویی) وام تعلق نمی گیرد.

 

وام های قابل دریافت برای دانشجویان شبانه (نوبت دوم)

وام شهریه: این وام، مستقیماً به عنوان شهریه آنان به حساب دانشگاه واریز می گردد.
مدارک مورد نیاز:

1.       تعهد محضری با ضامن کارمند

2.       دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو

3.       دریافت و تکمیل فرم درخواست وام

 

دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.swf.ir مراجعه نمایند.

کارشناس امور دانشجویی : آقای فرزاد گردان

تلفن تماس :35302413-(011)