فرم ها و آیین نامه های امور دانشجویی

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت فرم های مربوطه روی نام آنها کلیک نمایند

وام های قابل دریافت برای دانشجویان روزانه (نوبت اول)

وام تحصیلی: در مقطع کارشناسی تا 8 ترم، در مقطع کارشناسی ارشد تا 4 ترم و در مقطع دکتری تا 8 ترم تعلق می گیرد.
مدارک مورد نیاز :

1.       تعهد محضری با ضامن کارمند

2.       دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو

3.       دریافت و تکمیل فرم درخواست وام

4.       وام ضروری مقطع کارشناسی: (فقط یکبار) به دانشجویان درترم پنجم باشرط معدل تعلق می گیرد.
وام ضروری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری: (فقط یکبار) به دانشجویان درترم سوم با شرط معدل تعلق می گیرد.
مدارک مورد نیاز :

5.       تعهد محضری با ضامن کارمند

6.       کپی کارت ملی و شناسنامه

7.       دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو

8.       دریافت و تکمیل فرم درخواست وام

وام ضروری خرید کتاب: (فقط یکبار) به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تعلق می گیرد.
مدارک موردنیاز :

1.       تعهد محضری با ضامن کارمند

2.       کپی کارت ملی و شناسنامه

3.       دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو

4.       دریافت و تکمیل فرم درخواست وام

وام مسکن برای دانشجویان مجرد و متاهل: در صورت ساکن نبودن در خوابگاه های دانشگاه در هر ترم قابل دریافت می باشد.
مدارک مورد نیاز:

1.       تعهد محضری با ضامن کارمند

2.       دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو

3.       دریافت و تکمیل فرم درخواست وام

4.       کپی کارت ملی و شناسنامه

5.       اجاره نامه به نام دانشجو و در محدوده استان مازندران باشد.

وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متاهل: در صورت ساکن نبودن در خوابگاه های دانشگاه (فقط یکبار) در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تاسقف 45/000/000 ریال و در مقطع کارشناسی تاسقف 30/000/000 ریال درصورت اعتبار پرداخت خواهد شد. مبلغ این وام بعد از فارغ التحصیلی نقداً بازپس گرفته خواهد شد.
مدارک مورد نیاز:

1.       تعهد محضری با ضامن کارمند

2.       دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو

3.       دریافت و تکمیل فرم درخواست وام

4.       کپی کارت ملی و شناسنامه زوجین

5.       کپی چهار صفحه اول سند ازدواج

6.       اجاره نامه به نام دانشجو و در محدوده استان مازندران باشد.

توجه: به دانشجویان شاغل به کار که مستلزم دریافت اجرت می باشد (به استثنای کار دانشجویی) وام تعلق نمی گیرد.

 

وام های قابل دریافت برای دانشجویان شبانه (نوبت دوم)

وام شهریه: این وام، مستقیماً به عنوان شهریه آنان به حساب دانشگاه واریز می گردد.
مدارک مورد نیاز:

1.       تعهد محضری با ضامن کارمند

2.       دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو

3.       دریافت و تکمیل فرم درخواست وام

 

دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.swf.ir مراجعه نمایند.

کارشناس امور دانشجویی : آقای فرزاد گردان

تلفن تماس :35302413-(011)