Slide thumbnail
Slide thumbnail

    news not found

موفقیت یکی از اعضای هیات علمی گروه آمار دانشگاه مازندران در[جایزه دکتر بزرگ نیا
1398/6/24
جلسه شورای فرهنگی
1398/3/27
اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده
1398/3/1
برگزاری مراسم روز ملی ریاضیات و بزرگداشت خیام نیشابوری
1398/3/1

انتخابات اعضای حقیقی هیات ممیزه و کمیسیون های تخصصی دانشکده علوم ریاضی

مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید رشته علوم کامپیوتر

شنبه مورخ 1395/8/15

زمان : 10 صبح

آمفی تئاتر شهید شهریاریبزرگداشت دهه ی ریاضیات

زمان : یک شنبه 95/8/9

مکان : آمفی تئاتر علوم پایه